Šta je mini rukomet?

Mini-rukomet je:

 •  je igra prilagođena djeci uzrasta do 10 godina .

Igra se odvija na manjem terenu, sa manjim golovima, manjim loptama i sa prilagođenim pravilima koje djeca mogu lako razumjeti.

 •  je igra čiju polaznu osnovu čini dječija igra i prirodni pokreti trčanje, bacanje, hvatanje, skakanje, balans, individualna igra, hodanje, rotacija, dribling, kolektivna igra.
 • je igra koja zadovoljava prirodnu dječiju potrebu za kretanje

Trening Mini rukometa je organizovan tako da djeca uče rukometnu igru kroz razne igrice. Važno je napomenuti da su djeca, za vrijeme treninga, sve vrijeme aktivna, te da se svako djete igra sa loptom što je više moguće.

 • je igra koja kroz utakmice pruža nova iskustva, a rezultat je u drugom planu

Kako na treninzima, tako i na festivalima Mini rukometa, igraju se utakmice, čija osnovna svrha je da se pruži mogućnost da djeca testiraju svoje vještine.

Utakmice su zamišljene da pruže pozitivno iskustvo, bez obzira na pobjedu ili poraz. Stoga, sama igra na utakmici je bitna, te se ne radi o postizanju golova i pobjeđivanju.

 • je igra koja pokušava da motiviše malu djecu da razviju svijest o potrebi bavljenja sportom i fizičkom aktivnošću.

Pod pretpostavkom da će pozitivna iskustva koja se ostvaruju u prvom kontaktu sa sportom, motivisati djecu na stalno i dugoročno bavljenje sportskim aktivnostima, treneri pokušavaju da stvore dobre preduslove za djecu da se i nastave baviti sportom.

MINI RUKOMET – IGRA I FILOZOFIJA

 • U mnogim zemljama, Mini rukomet se veoma brzo razvio kao aktivnost za djecu uzrasta do 10 godina
 • Mini rukomet je vrsta obrazovanja u sportu za najmlađe
 • Samo par pravila omogućavaju svim učesnicima mnogo slobode
 • Mini rukomet je pogodna aktivnost i za osnovne škole i za klubove
 • Akcenat je na igri i zabavi
 • Taktika i pobjeđivanje nisu od velike važnosti
 • Filozofija igre je prilagođena dječijem uživanju, zabavi i razonodi
 • Teren, lopte i golovi su prilagođeni uzrastu djece, dok je sama igra bazirana na osnovnim motoričkim vještinama djece uzrasta do 10 godina
 • Stečena iskustva će omogućiti razvoj kolektivnog duha kod djece
 • Utakmice i treninzi su organizovani kroz igru, poštujući pedagoške i metodološke principe. Tokom utakmica nema sudija, nego je prisutna osoba koja je zadužena za nadzor, podučavanje i pomoć djeci za vrijeme igre.
 • Pravednost je veoma bitan aspekt filozofije Mini rukometa
 • Dječaci i djevojčice će naučiti kako da se ponašaju u grupi, prihvatajući svoje vrline i mane, kao i mane i vrline ostalih učesnika igre
 • Mini rukomet sadrži mnogo osnovnih elemenata drugih sportova, te ih ponekad i kreira.
© 2024 Omladinski Rukometni Klub BL | WordPress Theme : ScrollMe